SEUL

Suomen elektronisen urheilun liitto - SEUL ry toimii suomalaisen kilpapeliurheilun keskusjärjestönä, tehtävänään kehittää ja tuoda esiin elektronista urheilua sekä jäsenistönsä toimintaa. Liitto perustettiin joulukuussa 2010 elektronisen urheilun suosion kasvun luotua tarve yhteiselle, kilpapelaamisen kattojärjestönä toimivalle elimelle. Liitto pyrkii toimillaan nostamaan elektronisen urheilun tunnettuutta ja arvostettavuutta harrastuksena.

SEUL ry:n toiminta jakautuu elektronisen urheilun kehittämiseen sekä edunvalvonta- ja viestintätyöhön. Elektronisen urheilun kehittäminen tapahtuu työryhmien kautta, jotka pohjautuvat vapaaehtoisten aktiivien panostukselle. Päivittäisestä toiminnasta vastaa liittohallitus yhdessä liiton työntekijöiden kanssa.

Liitto toimii yhteistyössä monien eri valtakunnallisten järjestöjen, kuten VERKEEHYT ry ja KAVI (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti), kanssa pyrkien tuomaan esille positiivista kuvaa ja ilmiöitä pelaamisesta. Lisäksi SEUL ry on kansainvälisen elekronisen urheilun liitto IESF:n (International Esports Federation) jäsen, ja siten edustaa lajiliittoa Suomessa. SEUL ry toimii myös Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisotyötä tekevien järjestöjen vuosiavustuksen piirissä.

Arvot, missio & visio

Arvot määrittelevät mistä lähtökohdista ja miten SEUL haluaa kehittää elektronista urheilua eteenpäin. Liiton arvot ovat seuraavanlaiset:

  • Avoimuus
    SEUL ry:n toiminta on avointa ja siihen pääsee osallistumaan halutessaan kuka tahansa. Liitto viestii avoimesti ja aktiivisesti omasta toiminnastaan.
  • Yhtenäisyys
    Elektroninen urheilu on kaikkien siihen kuuluvien yhdenvertainen ja tasa-arvoinen asia. Tämän toteutumiseksi kuuntelemme kaikkia e-urheilun parissa toimivia sidosryhmiä.
  • Vastuunkanto
    Liitto kantaa yhteiskuntavastuunsa osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun pelaamisesta ja tekemällä yhteistyötä eri nuorisotoiminnan järjestöjen kanssa. Liitto valvoo jäsentensä etuja.

Missio

SEUL ry:n missiona on toimia jäsentensä sekä suomalaisten elektronisen urheilun harraste-­ ja ammattipelaajien edustajana ja valvoa heidän etujaan. Liitto panostaa elektronisen urheilun ympärille muodostuneiden peliyhteisöjen kehitykseen, peli­ ja katselukokemusten parantamiseen sekä pelaajien etujen ajamiseen. Liiton tavoitteena on tehdä elektronista urheilua tunnetummaksi Suomessa sekä vaikuttaa kansainvälisesti elektronisen urheilun kehitykseen.

Visio

SEUL ry:n visiona on tehdä elektronisesta urheilusta Suomessa ja maailmalla arvostettu urheilumuoto muiden huippu-­urheilulajien joukkoon. Tämän vision saavuttamiseksi Suomeen tarvitaan pitkäjänteistä liigatoimintaa, aktiivisia peliyhteisöjä ja monen tasoista joukkuetoimintaa niin kaupallisella kuin harrastetasolla. SEUL ry on mukana tekemässä tätä mahdolliseksi yhdessä kaikkien elektronisen urheilun toimijoiden kanssa.