Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kehitetään ja ylläpidetään e-urheilun kentällä usein toimin. Yksi näistä on Suomen elektronisen urheilun liiton julkaisema ja päivittämä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelma on julkaistu alun perin syksyllä 2018 ja se päivitetään joka toinen vuosi. Päivittämisen yhteydessä tehdään kentälle kysely aihetta koskien ja kyselyn tuloksien perusteella määritetään toimenpiteet tuleville vuosille. Kentälle on julkaistu lisäksi Suomen e-urheilun eettinen ohjeisto, joka antaa pelaajille ohjeita kanssapelaajan kunnioittamiseen, käyttäytymiseen ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen kentällä. Ohjeisto on suunnattu erityisesti pelaajille ja pelaajien vanhemmille.

Vihapuheen vastaista työtä kentällä tekee esimerkiksi Non-Toxic -hanke.

E-urheilun ja vammaisurheilun yhteistyö

Suomen elektronisen urheilun liitto tekee yhteistyötä Suomen Paralympiakomitean kanssa vammais- ja e-urheilun yhteistyön kehittämiseksi. Toimintaa on toteutettu osana Ahos-hanketta, jonka aikana on esimerkiksi toteutettu esteettömyyskartoitus yhdessä kotimaisessa tapahtumassa ja opintomatka Taiwanissa järjestettyihin MM-kisoihin.