Toimijat

E-urheilun kentällä on useita erilaisia toimijoita. Nämä voidaan jakaa esimerkiksi oppilaitoksiin, peli-/pelaajaorganisaatioihin tai seuroihin, turnausjärjestäjiin ja yhteisötoimijoihin. Alla on käyty lyhyesti läpi jokainen näistä kategorioista.

Oppilaitokset

Elektronista urheilua voi opiskella Suomessa aina toisesta asteesta korkeakouluun saakka. Opiskelu voi olla täysin e-urheiluun ja harjoitteluun keskittyvää tai vaikkapa kurssimuotoisesti järjestettyä. Kaikissa opinnoissa pelaamista ei tapahdu kouluaikana ollenkaan, vaan harjoittelu tapahtuu pelaajan vapaa-ajalla, kun opintojen järjestäjä keskittyy tarjoamaan pelaajalle tarpeeksi tietoa lajista ja siinä kehittymisestä. Tarjolla olevista koulutuksista kerrotaan tarkemmin Koulutukset-sivulla.

Peli-/pelaajaorganisaatiot ja seurat

Kun e-urheilun harrastaminen muuttuu ammattimaisemmaksi, liittyy pelaaja usein seuraan tai organisaatioon. Organisaatio tarjoaa pelaajalle tukea ja edesauttaa pelaajan kehittymistä. Organisaatio voi maksaa pelaajalle palkkaa. Kotimaisia e-urheilun organisaatioita ovat esimerkiksi ENCE, HAVU, KOVA Esports ja SJ Esports. Yhteen organisaatioon voi kuulua useita eri pelien pelaajia ja joukkueita.

Perinteisesti elektronisessa urheilussa pelaajat ovat pelanneet itsekseen kotonaan ja tällä tavoin kehittyneet pelaajina. Mikä on siis organisaatioiden tai seurojen rooli elektronisessa urheilussa? Mihin niitä tarvitaan ja mitä ne voivat pelaajalle tarjota?

Peliorganisaatioiden vastine perinteisen urheilun puolella ovat seurat ja joukkueet, ja periaatteessa ne tarjoavat myös elektronisen urheilun puolella samoja asioita kuin mihin perinteisen urheilun puolella on totuttu: Valmennusta, kilpailuita sekä pysyviä joukkuekavereita. Lisäksi jossain vaiheessa tulee kuvaan myös pelaajan saamat korvaukset, sillä kuten perinteisen urheilun puolella, myös elektronisen urheilun puolella parhaille maksetaan siitä, että he edustavat organisaatiota. Mutta kuten perinteisen urheilun puolella, myös elektronisen urheilun puolella organisaatioiden taso vaihtelee laidasta laitaan, joten kun organisaatioon liittyminen tulee ajankohtaiseksi, kannattaa sen tarjoamat mahdollisuudet käydä läpi ennen kuin lupautuu pelaamaan organisaation alaisuudessa. Organisaation tarjoamaa paikkaa voi arvioida kahdesta eri kulmasta: Onko kyseessä ammattimainen pelaaminen, jolloin siitä maksetaan korvausta, vai onko kyse nuoren pelaajan kehittymisestä parhaassa mahdollisessa valmennuksessa, jolloin usein pelaaja joutuu maksamaan osallistumisestaan.

Mikäli kyse on ammattimaisesta pelaamisesta, tärkeimpiä asioita sopimuksessa ovat sen pituus, pelaamisesta saatava korvaus sekä miten mahdolliset palkintorahat jaetaan. Mikäli sopimus on vähänkään pidempi, niin pelkkä kertakorvaus ei useinkaan ole riittävä. Toisaalta taas kannattaa muistaa, että Suomessa on vielä kohtuullisen vähän pelaajia, jotka elättävät itsensä puhtaasti pelaamalla, eli ensimmäiseltä sopimukselta ei välttämättä kannata odottaa suuria rahoja. Lisäksi korvaukset vaihtelevat erittäin paljon eri pelien välillä ja ammattilaisia löytyykin käytännössä vain suurimmista peleistä. Maailman paraskaan pelaaja ei välttämättä pääse rahoille, jos hän pelaa sellaista peliä, jolla ei ole suurta suosiota.

Jos taas kyse on nuoren pelaajan kehittymisestä niin silloin tilanne on hyvin erilainen. Silloin hyvin usein maksetaan siitä, että pelaaja pääsee kehittämään itseään mahdollisimman hyvissä olosuhteissa. Tällöin ensimmäisenä kannattaa tarkastella valmennuksen laatu sekä sen määrä: Kuinka hyvä valmentaja joukkueella on sekä kuinka usein harjoituksia pidetään. Harjoituksista kannattaa myös katsoa, että ovatko ne puhtaasti verkossa pidettäviä ns. online-harjoituksia, vai järjestääkö organisaatio myös ns. offline-harjoituksia, eli harjoituksia jossain fyysisessä tilassa. Vaikka elektroninen urheilu tapahtuukin verkossa, niin fyysisillä kohtaamisilla on merkitystä ja pelkät online-harjoitukset eivät välttämättä tuota parasta mahdollista tulosta.

Molemmissa tapauksissa kannattaa katsoa myös sitä, että tukeeko organisaatio pelaamisen ohella myös fyysistä harjoittelua sekä yleistä urheilullista elämää. Vaikka elektronisen urheilun suoritukset eivät ole fyysisesti erityisen raskaita niin pitkiin suorituksiin on erittäin vaikea keskittyä, mikäli fyysinen kunto on heikko. Siksi nykyään pelaajalta vaaditaan kohtuullisen hyvää fyysistä kuntoa ja tähän liittyy myös yleinen urheilullinen elämä.

Tapahtumajärjestäjät

Otsikon mukaisesti tapahtumajärjestäjät keskittyvät järjestämään tapahtumia ja turnauksia. Suomessa e-urheilun tapahtumat ovat usein verkkopelitapahtumia, joiden yhteydessä pelataan turnauksia. Suuria kotimaassa järjestettäviä tapahtumia ovat esimerkiksi Assembly (Winter ja Summer), LanTrek sekä Vectorama. Erilaisia turnauksia järjestävät lisäksi esimerkiksi Elisa, FEL, Rushmode ja Telia. Tapahtumista ja turnauksista kerrotaan lisää sivuilla Tapahtumat sekä Kilpailut ja turnaukset.

Ensimmäinen Suomessa järjestetty e-urheilun areenatapahtuma oli vuoden 2019 syksyllä Hartwall Areenalle noussut Arctic Invitational.

Yhteisötoimijat

Yhteisötoimijat järjestävät toimintaa joko tietyn pelin tai genren ympärillä tai tietyllä paikkakunnalla. Toiminta voi olla esimerkiksi turnauksia ja kisakatsomoita. Usein harrastetoimintaa etsiessä kannattaakin ensin tarkistaa, onko omalla paikkakunnalla toimijaa. Esimerkkeinä voidaan mainita Sim racingissa toimiva Finnish Sim Racing Association - FiSRA, mobiilipelaamiseen keskittynyt meSports ry, Kurikassa toimiva Qrikka Esports ry ja Jyväskylässä toimintaa järjestävä Jyväskylän Esports Seura - JeSSe ry.